Kieli / Language
 
Resemålar

      Introduktion      Prislist      Tidtabel      Kontakt

Enskär

Fyrön Enskär ligger ca 20 km väster om Nystad, men hör till Gustavs kommun. Enskärs största sevärdhet är den år 1833 byggda fyren, som är näst högst i Finland. Planerna på att bygga en fyr på Enskär blev aktuella genom Finlands anslutning till Ryssland år 1809. De Österbottniska sjöfararna behövde en då en ny och säker segelled ut till Östersjön, då man inte längre kunde segla genom svenska vatten. Enskärs fyr kan uppfattas som något överdimensionerad med tanke på 1800-tals sjöfartens behov, och man har senare uppfattat fyren som en demonstration av det ryska imperiets makt gentemot Finlands gamla moderland Sverige.

Under 1800-talet växte ett lots- och fyrsamhälle upp på Enskär. Idag är fyren är automatiserad och lotsplatsen har ingen fast bemanning. Under de senaste åren har Enskär utvecklats till ett populärt besöksmål. Av öns historiska sevärdheter kan, förutom fyren, nämnas den gamla och den nya lotsstationsbygganden, en 105 mm museikanon samt det gamla fyr- och lotssamhällets byggnader. Enskär kan också erbjuda fina naturupplevelser. Över 300 olika växter har registrerats på Enskär och ornitologerna har observerat närmare 300 fågelarter. Till Enskär kommer man antingen med egen båt eller genom att anlita beställningstrafik. På ön finns en gästbrygga och sommartid görs från Nystad kryssningar till Enskär. I närheten av fyren finns ett "Skärgårdskunskapscenter", vid vilken det under sommarperioden ordnas olika verksamheter. I centret kan man också köpa förfriskningar och där säljs Enskär-produkter.

ProCruise Oy
tel. +358 44 51 52 502
email info@procruise.net

Nettisivut © Web Design Vuorio